Lublin 700 lat Lublina UMCS

Kiedyś i dziś

Początki AZS na naszej uczelni zbieżne są z jej narodzinami. Na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dn. 23 X 1944 powołano Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej. Wraz z pierwszymi studentami Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego na UMCS przybyła istniejąca już w Lublinie od ponad 20 lat idea jednoczenia żaków wokół idei sportu akademickiego. Prof. Henryk Rabbe (UMCS) i prof. Antoni Słomkowski (KUL), mając na względzie przedwojenne osiągnięcia lubelskich sportowców-studentów, wsparli odbudowę AZS Lublin. Rekonstrukcja jego struktur formalnie rozpoczęła się 1947 r., kiedy to wprowadzono nowy statut i wybrano nowy zarząd. Wybory odbyły się 7 kwietnia 1946 r. w budynku KUL z udziałem profesora Helbana. Prezesem obrano Jerzego Zdziechowskiego, studenta IIIgo roku medycyny, a vice prezesem Józefa Teodoruka z IIgo roku medycyny. Rozpoczął się okres niezwykłego sportowego „rozkwitu” akademickiego sportu kwalifikowanego. Piłkę nożna uprawiało 70 zawodników, 60 lekkoatletykę, tyleż samo brało udział w zawodach koszykówki i siatkówki, 25 w hokeju na lodzie i co najmniej tyluż w narciarstwie, pływaniu, szermierce, szczypiorniaku, tenisie stołowym i ziemnych, oraz przez chwilę w boksie.

 

Przeczytaj więcej: kliknij w link

 

Autor: Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu

Wspierają Nas