Lublin 700 lat Lublina UMCS
Wywiad z Dariuszem Gawłem - Prezesem AZS UMCS

Wywiad z Dariuszem Gawłem - Prezesem AZS UMCS

W związku z dobiegającą końca kadencją Zarządu Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postanowiliśmy porozmawiać z Prezesem Klubu Dariuszem Gawłem o ostatnich dwóch latach pracy.

 

Redakcja AZS UMCS Lublin:

Jak podsumuje Pan ostatnie dwa lata działalności Klubu? Jaki to był czas dla sportu akademickiego?

Dariusz Gaweł:

Przede wszystkim pragnę serdecznie podziękować lubelskim mediom za dostrzeganie sportu akademickiego, za obiektywne opisywanie naszych sukcesów i porażek. Wracając do pytania, uważam, że nie jestem obiektywny, więc ocenę naszej pracy pozostawiam delegatom.

 

W takim razie, proszę powiedzieć jak będzie wyglądała procedura wyboru nowych władz w AZS UMCS?

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest stowarzyszeniem zrzeszającym ponad 600 sportowców w 13 już sekcjach wyczynowych oraz ponad 30 sekcjach uniwersyteckich. Wyróżnia nas pełna transparentność działań, co chociażby przejawią się w procesie wybierania nowych władz Klubu. Każda sekcja, zarówno akademicka i wyczynowa, ma swoich delegatów, którzy w demokratycznych wyborach mają prawo zgłosić i wybrać swoich przedstawicieli. Liczba delegatów jest uzależniona od poziomu sportowego (klasa rozgrywkowa w sporcie wyczynowym - przyp. red.) oraz liczby członków (liczba wykupionych legitymacji członkowskich w sekcjach akademickich – przyp. red.).

 

Proszę zatem wymienić założenia, które udało się zrealizować w minionej kadencji. 

Przede wszystkim odnotowaliśmy znaczącą poprawę wyników sportowych każdej sekcji wyczynowej. Udało nam się utrzymać wysokie wyniki w rywalizacji Akademickich Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego. Konsekwentne wprowadzaliśmy jednolity System Identyfikacji Wizualnej Klubu, co najlepiej jest widoczne poprzez ujednolicenie barw i ubioru wszystkich sekcji. Minione dwa lata pokazały, że możliwe jest pozyskanie kolejnych partnerów i sponsorów Klubu. Lubelskie firmy chcą się kojarzyć z lubelskim sportem akademickim oraz z naszą Uczelnią. Wzrosła również rozpoznawalności marki AZS UMCS w mieście. Przejawia się to chociażby poprzez zwiększoną liczbą kibiców na naszych meczach. Nasi sportowcy korzystają z najnowszych busów, a nasi przewoźnicy obkleili reklamą AZS UMCS swój tabor. W minionej kadencji odnotowaliśmy pierwsze w historii transmisje naszych spotkań w TVP Lublin i TVP Sport. Jednak bez wątpienia największym sukcesem była promocja UMCS. Ekwiwalent medialny, tylko za hasło UMCS, i tylko w Tauron Basket Lidze Kobiet, wyniósł kilka milionów zł za sezon, zostało to policzone przez niezależne firmy badawcze! Co jeszcze ważniejsze pod względem marketingowym ustąpiliśmy jedynie Wiśle Can-Pack Kraków, Enerdze Toruń, Artego Bydgoszcz! Zawsze też będziemy się chwalić nową siedzibą Klubu.

 

Co uważa Pan za swoją największą porażkę minionej kadencji:

Teraz przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Bez wątpienia nie udało się wywalczyć korzystnego regulaminu stypendialnego dla studentów sportowców. Co roku jest nowy regulamin, co roku jest jego inna interpretacja, co roku są inne przepisy. Co ma zrobić zwykły student, kiedy nawet nasi trenerzy i osoby związane ze sportem akademickim nie rozumieją tych zapisów. Po drugie wciąż nie udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że nasi studenci identyfikują się z własnym klubem uczelnianym, ale ten problem występuje również na innych uczelniach.

 

Była mowa o sporcie wyczynowym i studenckim, a sport młodzieżowy?

Dziękuję za pytanie, zupełnie zapomniałem o tym aspekcie. Prowadzimy przecież 16 klas profilowanych w 13 szkołach partnerskich i to tylko w jednym roczniku. Pod tym względem jesteśmy absolutnym liderem w Lublinie.

 

Wspierają Nas