Lublin 700 lat Lublina UMCS

Szczegóły produktu

SIŁOWNIA ulgowy 3 miesiące

Jest to karnet dla posiadaczy ważnej legitymacji studenckiej, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz osób po 60 roku życia z ważną legitymacją emeryta/rencisty. 

Karnet upoważnia do:
- korzystania 7 dni w tygodniu z siłowni 
- korzystania 7 dni w tygodniu z sali do sztuk walk poza terminami, w których odbywają się treningi grupowe. 
- korzystania 7 dni w tygodniu z sali fitness poza terminami, w których odbywają się treningi grupowe, 
- korzystania z szatni,
- korzystania z sieci WiFi,
- korzystania z monitorowanego parkingu,

Ważność karnetu: 3 kolejne miesiące od dnia pierwszego treningu.

Zapoznaj się z naszą ofertą wchodząc na www.fitandgym.azs.umcs.pl

Osoba zobowiązuje się do okazania legitymacji studenckiej w chwili odbioru karnetu w Fit&Gym AZS. 

Cena jednostkowa: 190,00PLN

Zdjęcia

Szczegóły zamówienia

Ilość
Cena za zamówenie:
190,00 PLN

Wspierają Nas