Lublin 700 lat Lublina UMCS
Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów Klubu

Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów Klubu

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy i zachęcamy do zapoznania się z komunikatami i uchwałami dotyczącymi Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie.

Do zobaczenia 29 listopada!

Liczba mandatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Klubu

Uchwała Nadzwyczjnego Zebrania Delegatów Klubu

Wspierają Nas