Lublin 700 lat Lublina UMCS
Weryfikacja zaświadczeń do stypendiów za wyniki sportowe.

Weryfikacja zaświadczeń do stypendiów za wyniki sportowe.

Biuro Sportu UMCS i Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej informuje, że zaświadczenia sportowe do stypendium JM Rektora UMCS dla najlepszych studentów będą weryfikowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 16:30 - 18:30 w Biurze Sportu UMCS (Budynek Centrum Kultury Fizycznej ul. Langiewicza 22, p 16-18).

 

Wymagane dokumenty:

1. Wypełnione i podpisane przez trenera sekcji zaświadczenie o wynikach sportowych (wzór znajduje się pod linkiem http://www.umcs.pl/pl/stypendium-rektora.htm#page-2).

2. Komunikaty końcowe zawodów (do pobrania ze strony organizatora danych zawodów sportowych / związków sportowych).

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących uzupełnienia zaświadczenia prosimy o kontakt mailowy rafal.walczyk@poczta.umcs.lublin.pl - udzielamy informacji dotyczących wyłącznie osiągnięć sportowych.

Wspierają Nas