Lublin 700 lat Lublina UMCS

Zamówienia publiczne

13 stycznia 2017 r.

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert dotyczących zapytania z dnia 30 grudnia 2016 r.

 

30 grudnia 2016 r.

KU AZS UMCS zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro, prowadzonego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U 2015. 2164 j.t.), na: Usługę wynajmu autokarów wraz z kierowcą o ilości miejsc siedzących od 9 do 26.

Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

formularz oferty - wzór

Termin składania ofert upływa w dniu 13 stycznia, godz. 9:30.

 

 

27 grudnia 2016 r.

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert dotyczących zapytania z dnia 9 grudnia 2016 r.

 

9 grudnia 2016 r.

KU AZS UMCS zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro, prowadzonego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U 2015. 2164 j.t.), na: Usługę wynajmu autokarów wraz z kierowcą o ilości miejsc siedzących od 9 do 26.

Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

formularz oferty - wzór

Termin składania ofert upływa w dniu 23 grudnia, godz. 9:30.

 

Wspierają Nas