Najnowsze artykuły

Kategorie
Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin. Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych Miasta Lublin odbywa się w ramach Projektu „Sportowa Szkoła”.
W sezonie 2021/2022 Partnerem Głównym drużyny Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin jest Województwo Lubelskie. Dziękujemy!