Instrukcja wyrobienia legitymacji AZS

Legitymacje wyrabiane są jedynie w sposób online. Na potrzeby przynależności do Klubu wystarczy posiadać wersję elektroniczną legitymacji, nie obligujemy do wykonania formy fizycznej.
Najważniejszą ideą legitymacji AZS jest członkostwo w Klubie, które daje prawo do udziału w treningach sekcji AZS UMCS oraz reprezentowania Klubu na zawodach. Nierozłącznym elementem legitymacji AZS jest ubezpieczenie NNW, którego nie można wydzielić.

I. JESTEM CZŁONKIEM AZS UMCS Lublin – chcę przedłużyć ważność legitymacji

 1. Wejdź na stronę www.planeta.azs.pl i zaloguj się na konto w systemie Planeta AZS (login i hasło tak jak w roku poprzednim przy rejestracji konta).
 2. Jeśli nie pamiętasz hasła to wybierz “Prześlij nowe hasło” i wpisz adres e-mail podawany przy rejestracji. Na podaną skrzynkę pocztową otrzymasz instrukcję resetu hasła.
 3. W panelu bocznym wybierz “ODNOWIENIE CZŁONKOSTWA”. Uzupełnij:Warinat ubezpieczenia NNW – składka roczna (jednorazowa):

  – Polisa standard NNW 7 000 zł – koszt 100
  – Polisa komfort NNW 25 000 zł – koszt 145
  – Polisa sport NNW 65 000 zł – koszt 1 070

  Rodzaj legitymacji – AZS / ISIC-AZS / ITIC-AZS

  Typ legitymacji – elektroniczna lub elektroniczna i plastikowa. Za legitymację fizyczną należy dodatkowo zapłacić 25 zł, która zostanie wysłana na wskazany adres. Legitymacja wysyłana jest z Warszawy, w związku z czym czas oczekiwania na legitymację plastikową trwa kilka tygodni. Na potrzeby członkostwa w Klubie wystarczy jedynie elektroniczna wersja.

  Uczelnia (w przypadku wyboru ISIC-AZS) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Klub – AZS UMCS Lublin

  Sekcja – wybierz sekcję, do której należysz
  Uwaga! W przypadku osób poniżej 18 r.ż. należących do sekcji koszykówki kobiet, lekkiej atletyki, piłki ręcznej, pływania – prosimy o wybieranie sekcji młodzieżowych (np. koszykówka kobiet-sekcja młodzieżowa).

 4. Wyślij wniosek i czekaj aż zostanie on zaakceptowany przez Klub. Potwierdzenie akceptacji wniosku otrzymasz na adres e-mail.
 5. Zaloguj się na konto w systemie Planeta AZS i opłać składkę członkowską (Panel członka -> Historia transakcji -> Opłać składkę).

Pamiętaj, iż członkostwo odnawia się w chwili opłacenia składki, natomiast ubezpieczenie jest ważne od dnia następnego po zapłacie do dnia 30.09.2023 r.

II. CHCĘ WYROBIĆ LEGITYMACJĘ PO RAZ PIERWSZY

Jeśli rok temu nie wykonywałeś legitymacji w systemie Planeta AZS postępuj według poniższych punktów.

 1. Wejdź na stronę www.azs.pl/legitymacje i wybierz “Rejestracja on-line. Nowe konto”
 2. Wypełnij zgłoszenie:Data przystąpienia do AZS – wpisz orientacyjną datę kiedy przystąpiłeś do AZS.

  Zdjęcie – wgrane zdjęcie zostanie umieszczone na elektronicznej legitymacji.

  Podaj adres e-mail, na który otrzymasz link do systemu płatniczego oraz login z dostępem do konta. Sprawdź dokładnie jego poprawność.

  Rodzaj legitymacji – wybierz właściwy dla siebie rodzaj legitymacji:

  AZS – dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe

  ISIC-AZS – studenci

  ITIC-AZS – nauczyciele

  Typ legitymacji – wybierz formę legitymacji: tylko elektroniczna lub elektroniczna i plastikowa. Za legitymację fizyczną należy dodatkowo zapłacić 25 zł, która zostanie wysłana na wskazany adres. Legitymacja wysyłana jest z Warszawy, w związku z czym czas oczekiwania na legitymację plastikową trwa kilka tygodni. Na potrzeby członkostwa w Klubie wystarczy jedynie elektroniczna wersja.

  Wariant ubezpieczenia NNW – składka roczna (jednorazowa) wynosi:

  – Polisa standard NNW 7 000 zł – koszt 100 zł
  – Polisa komfort NNW 25 000 zł – koszt 145 zł
  – Polisa sport NNW 65 000 zł – koszt 1 070 zł

  UWAGA!! Proszę o dokładne wybranie odpowiedniego rodzaju legitymacji oraz wariantu ubezpieczenia. W przypadku wyboru złego wariantu nie ma
  możliwości ponownego zarejestrowania się!!

  Uczelnia – wybierz szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową lub Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Klub – wybierz “AZS UMCS Lublin”

  Sekcja – wybierz sekcję, do której należysz
  Uwaga! W przypadku osób poniżej 18 r.ż. należących do sekcji koszykówki kobiet, lekkiej atletyki, piłki ręcznej, pływania – prosimy o wybieranie sekcji młodzieżowych (np. koszykówka kobiet-sekcja młodzieżowa)

 3. Wyślij wniosek i czekaj aż zostanie on zaakceptowany przez Klub. Potwierdzenie akceptacji wniosku oraz instrukcję logowania otrzymasz na adres e-mail).
 4. Zaloguj się na konto w systemie Planeta AZS i opłać składkę członkowską (Panel członka -> Historia transakcji -> Opłać składkę).Legitymację można opłacać jedynie w sposób elektroniczny.

  Pamiętaj, że członkostwo odnawia się w chwili opłacenia składki, natomiast ubezpieczenie jest ważne od dnia następnego po zapłacie do dnia 30.09.2023 r.
 5. Swoje dane możesz edytować wybierając na „PROŚBA O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH” w bocznym panelu. Po zakończeniu wprowadzania zmian wybierz “ZATWIERDŹ”.
 6. Podgląd swojej legitymacji znajdziesz w zakładce „POBIERZ LEGITYMACJĘ” w bocznym panelu.

Jeśli podczas wypełniania formularza wyskakują błędy, np. nie wyświetla się lista z wyborem sekcji lub wysokość składki – prosimy o odświeżenie strony lub zmianę przeglądarki. W przypadku pytań lub dalszych pojawiających się problemów prosimy o kontakt pod adresem legitymacje@azs.umcs.pl lub887 502 006.

III. JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

Posiadacz karty AZS jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w Grupie PZU na kwotę odpowiadającej wybranemu wariantowi. Ubezpieczenie to obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas pracy, nauki, uprawiania sportu, podczas drogi do/z pracy, szkoły, uczelni, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym. To ochrona całodobowa na całym świecie.

Aby zgłosić szkodę należy skontaktować się z ubezpieczycielem. Jest to możliwe na 3 sposoby: przez internet, telefonicznie lub osobiście w oddziale PZU.

Instrukcja zgłoszenia szkody: cz. 1, cz. 2

Formularz internetowy.

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), tabelę uszczerbków oraz inne informacje na temat konkretnej polisy można znaleźć na stronie www.legitymacje.azs.pl wybierając z belki menu odpowiednią polisę.

Numerem polisy od roku 2021/2022 jest numer legitymacji ISIC-AZS / AZS / ITIC-AZS. Poprzednie polisy można znaleźć na stronie www.legitymacje.azs.pl w “Archiwum ubezpieczeń”.

IV. korzyści posiadania legitymacji