O nas

Początki AZS na naszej uczelni zbieżne są z jej narodzinami. Na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dn. 23 X 1944 powołano Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej. 

Wraz z pierwszymi studentami Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego na UMCS przybyła istniejąca już w Lublinie od ponad 20 lat idea jednoczenia żaków wokół idei sportu akademickiego. Prof. Henryk Rabbe (UMCS) i prof. Antoni Słomkowski (KUL), mając na względzie przedwojenne osiągnięcia lubelskich sportowców-studentów, wsparli odbudowę AZS Lublin. Rekonstrukcja jego struktur formalnie rozpoczęła się 1947 r., kiedy to wprowadzono nowy statut i wybrano nowy zarząd. Wybory odbyły się 7 kwietnia 1946 r. w budynku KUL z udziałem profesora Helbana. Prezesem obrano Jerzego Zdziechowskiego, studenta IIIgo roku medycyny, a vice prezesem Józefa Teodoruka z IIgo roku medycyny. Rozpoczął się okres niezwykłego sportowego „rozkwitu” akademickiego sportu kwalifikowanego. Piłkę nożna uprawiało 70 zawodników, 60 lekkoatletykę, tyleż samo brało udział w zawodach koszykówki i siatkówki, 25 w hokeju na lodzie i co najmniej tyluż w narciarstwie, pływaniu, szermierce, szczypiorniaku, tenisie stołowym i ziemnych, oraz przez chwilę w boksie.

prezydium

sdb_352860bee40f4cf8b610b0cfac0e29a8a

mgr Rafał Walczyk
Prezes Zarządu
r.walczyk@azs.umcs.pl

sdb_37630c924277c2f48b5bf935396585264

mgr Jarosław Cierniak
Wiceprezes Zarządu
j.cierniak@azs.umcs.pl

 

damian

mgr Dominik Małys
Członek Zarządu
d.malys@azs.umcs.pl

Zarząd

Kamil Wojdat
Członek Zarządu
k.wojdat@azs.umcs.pl
Dagmara Gruszczak
Członek Zarządu
d.gruszczak@azs.umcs.pl
mgr Damian Pendel
Manager Fit&Gym AZS d.pendel@azs.umcs.pl

mgr Paweł Markiewicz
Członek Zarządu
p.markiewicz@azs.umcs.pl

Piotr Jasiulewicz
Członek Zarządu
p.jasiulewicz@azs.umcs.pl

 

Pracownicy

Wojciech Gałat
Kierownik ds. finansowych sekcji LA

w.galat@azs.umcs.pl

Anna Parzymies-Wach
Koordynator klas profilowanych
a.parzymies-wach@azs.umcs.pl

Paweł Siembida
Fizjoterapeuta Klubu p.siembida@azs.umcs.pl

Paweł Danielczuk
Kierownik sekcji LA
p.danielczuk@azs.umcs.pl

Szymon Koszot
Obsługa techniczna
sz.koszot@azs.umcs.pl

Mirosław Kujawa
Komisja Rewizyjna-Przewodniczący
m.kujawa@azs.umcs.pl

Marta Krasucka
Księgowość

ksiegowosc@azs.umcs.pl