Luxiona sponsorem tytularnym nietylko futsalistów, ale i szczypiornistów

Firma Luxiona Poland S.A. podpisała nowe porozumienie z klubem AZS UMCS Lublin. Od tej pory Luxiona będzie tytularnym sponsorem pierwszoligowych futsalistów, jak i szczypiornistów, którzy w minionym sezonie wywalczyli awans. Decyzja została ogłoszona na środowej konferencji (21 września), która odbyła się w Rektoracie UMCS.

Pierwsza umowa pomiędzy firmą Luxiona a AZS-em UMCS została zawarta we wrześniu 2020 roku i początkowo obejmowała wsparcie futsalistów w rozgrywkach pierwszoligowych. Teraz obie strony spotkały się ponownie, aby rozszerzyć zakres współpracy. Oprócz futsalistów firma w najbliższym sezonie będzie wspierać szczypiornistów, którzy są beniaminkiem w 1. Lidze. Tę decyzję ogłoszono na środowej konferencji, w której udział wzięli Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Dyrektor Sprzedaży na Polskę, Europę Północną i Wschodnią ‒ Rafał Mroczek (Luxiona), Regionalny Dyrektor Sprzedaży Luxiona Poland S.A. ‒ Łukasz Świć, Prezes AZS UMCS Lublin ‒ Rafał Walczyk oraz przedstawiciele drużyn sponsorowanych przez Luxionę ‒ Łukasz Mietlicki (futsal) oraz Karol Kołodziejczyk (piłka ręczna).

Jako pierwszy głos zabrał Rektor UMCS ‒ prof. dr hab. Radosław Dobrowolski:

Państwo doskonale wiecie, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, poza stawianiem na naukę i dydaktykę, nie zaniedbuje pozostałych aktywności akademickich. Myślę tutaj o kulturze studenckiej i sporcie akademickim. Od początku tej kadencji deklaracja ze strony władz rektorskich, co do kontynuowania tej polityki, była jednoznaczna. To dzisiejsze spotkanie jest drugim formalnym spotkaniem w celu podpisania umowy. Po dwóch latach dobrej współpracy z firmą Luxiona z wielką przyjemnością będziemy chcieli podpisać kolejną umowę rozszerzającą zakres tej współpracy. Po naszych rozmowach widzę znacznie szerszą perspektywę na kooperację z podmiotem biznesowym znanym na rynku nie tylko europejskim, ale również światowym, dotyczącym różnych innych sfer współpracy związanych z dydaktyką, pomysłami na nowe specjalności i kierunki studiów, które mogłyby znajdować również zainteresowanie i wsparcie ze strony firmy. Tych możliwości widzimy dużo. W związku z tym mam nadzieję, że przy okazji kolejnych spotkań będziemy mogli pochwalić się przed Państwem dokonaniami na innych polach, nie tylko tych związanych ze sponsorowaniem sportu. Nie mniej jednak, korzystając z okazji, bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasową owocną współpracę i liczę na jej kontynuację na podobnym albo wyższym poziomie również w przyszłości.

Znaczenie tej współpracy podkreślił Rafał Mroczek (Dyrektor Sprzedaży na Polskę, Europę Północną i Wschodnią):

Przede wszystkim to dla nas jest bardzo duży zaszczyt, że możemy w czymś takim uczestniczyć. To, co robimy na co dzień, to jest jakiś rodzaj biznesu, natomiast sponsorowanie jest to pewnego rodzaju dawanie pasji ludziom, którzy chcą się realizować w tych ciężkich czasach. Teraz kiedy jesteśmy po covidzie i w czasach tak naprawdę nieprzewidywalnych, wszystkie tego typu inicjatywy są o tyle ważne, że ci ludzie, realizując swoją pasję, tak naprawdę mocno się rozwijają. My jesteśmy dobrzy w robieniu biznesu, natomiast nie znamy się tych pasjach, które Państwo tutaj robicie. Tylko tyle mogę powiedzieć, że jesteśmy zaszczyceni, że w ogóle chcecie nas do takich inicjatyw zaprosić. Dziękujemy jeszcze raz. Firma Luxiona jest jedną z największych firm oświetleniowych w Europie i pewne doświadczenie mamy choćby we wzornictwie przemysłowym. Uważam, że na to jest bardzo duże zapotrzebowanie i chcielibyśmy Państwa zaprosić do tego procesu. Jeżeli mieliby Państwo możliwość bądź chęć wizyty u nas w fabryce waszych studentów lub waszych profesorów, to serdecznie zapraszamy. Również liczę na owocną współpracę, gdyż tak jak wspomniałem, pole dla młodych ludzi do rozwoju zawodowej sfery jest duże w tym obszarze. Mam nadzieję, że się przydamy choć trochę w następnym roku.

Za ponowne obdarzenie zaufaniem podziękował Prezes AZS UMCS Lublin, Rafał Walczyk:

Szanowni Państwo ja ze swojej strony chciałbym podziękować firmie Luxiona, która od dwóch lat faktycznie wspiera nasz klub, sekcję futsalu, a w tym roku postanowiła rozszerzyć wsparcie o sekcję piłki ręcznej mężczyzn, która awansowała do pierwszej ligi. Te dwa lata pokazały, że obdarzone zaufanie przyniosło wymierne efekty. Faktycznie sportowo udało nam się pewne tematy ustabilizować, a dzięki wsparciu w kolejnych latach mam nadzieję sięgnąć po jeszcze wyższe cele. Bardzo serdecznie dziękuję i liczę właśnie, że także na tych innych polach dzięki naszej współpracy uda się nawiązać także inne możliwości współpracy. Mam nadzieję, że w przyszłości wspólnie będziemy mogli się cieszyć z sukcesów sportowych.

Fot. Anna Dąbrowska
Autor: Rafał Małys