[Aktualizacja] Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin

AKTUALIZACJA
Godzinę Zebrania zmieniono na 14:00, a drugi termin ustalono na godzinę 14:30.

W imieniu Zarządu Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin informujemy, iż w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godzinie 18:00 w Challenger Pub odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin, które ma na celu wybranie delegatów na Krajowy Zjazd AZS. Drugi termin Zebrania ustalono na godzinę 18:30.

Aby wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, delegaci powinni posiadać przy sobie upoważnienie według poniższego wzoru oraz posiadać ważną legitymację ISIC AZS/AZS/ITIC AZS.

Upoważnienie delegata

Kandydatury na delegatów uczestniczących w Krajowym Zjeździe AZS można zgłaszać w siedzibie Klubu w terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r., w formie pisemnej. Dopuszcza się przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej biuro@azs.umcs.pl. Kandydat w dniu wpływu zgłoszenia musi mieć ważną legitymację ISIC AZS/AZS/ITIC AZS.

1. Uchwała Zarządu ws. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów KU AZS UMCS Lublin
2. Uchwała Zarządu ws. ustalenia klucza wyborczego podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów KU AZS UMCS Lublin
3. Regulamin obrad
4. Porządek obrad
5. Lista mandatów przysługująca poszczególnym sekcjom sportowym