Komunikat w sprawie Ornelli Bankole

Na podstawie wyników rozszerzonych testów medycznych Klub wraz z Zawodniczką podjął decyzję o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.