Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu AZS UMCS Lublin

UWAGA! ZMIANA SALI! ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI S1 – PARTER LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO!

Zarząd Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin informuje, iż w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 18:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, sala S3 (3 piętro), ul. Artura Grottgera 2 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin, które ma na celu podsumowanie 2 ostatnich lat działalności Klubu. Drugi termin Zebrania ustalono na godzinę 18:15.

Aby wziąć udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, delegaci powinni posiadać przy sobie upoważnienie według poniższego wzoru oraz posiadać ważną legitymację ISIC AZS/AZS/ITIC AZS.

Upoważnienie delegata.

Poniżej prezentujemy najważniejsze dokumenty dotyczące Walnego Zebrania:

  1. Uchwała – zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2023
  2. Regulamin obrad
  3. Porządek obrad
  4. Uchwała – klucz wyborczy Walne Zebranie Sprawozdawcze 2023
  5. Lista mandatów z podziałem na poszczególne sekcje.
  6. Propozycja zmian w Statucie